Fellesfag

Totalt gjennom året har elevene 7 ulike fellesfag.

De ulike fellesfagene:

Kroppsøving (2 t/u)

Typisk kan dette være organisert som et fag som er satt sammen av flere klasser. Vi har mange ulike fasiliteter å velge mellom (som ligger på skolens område): Styrkerom, svømmebasseng, fitnessrom og gymsal.

Musikal (1 t/u)

Hvert år setter vi opp en musikal med hele elevflokken. Her kan du selv velge hvilken rolle du vil ha! Dette kan du lese mer om ved å trykke her.

Allsang (1 t/u)

Hva er vel folkehøgskole uten sang og musikk? Vi tar oss tid til å kose oss med gamle og nye slagere med en time i uken med allsang! - Stemningen blir som regel veldig god!

Kristendomskunnskap (2 t/u)

Du vil få lære grunnleggende kunnskaper om den kristne tro. I tillegg vil vi ha fokus på å snakke om utfordrende temaer. Vi setter stor pris på mangfoldet som elevene representerer, og vi kan ha mange flotte samtaler gjennom året om tro og tvil...

Rektors time (1 t/u)

Vår kjære rektor Gunnar har mye fornuftig på hjertet! - Her snakker vi om skolehverdagen og løfter også blikket ut i verden. Her snakkes det om det som skjer akkurat nå, og målet er å prøve og sette det inn i en kontekst som gjør det relevant for oss.

Skolens time (1 t/u)

I skolens time prøver vi å forbedre skolehverdagen. En viktig funksjon er å legge til rette for muligheten til å snakke om skolehverdagen. Hva fungerer og hva fungerer ikke så bra? Som elev på internatet vårt, inngår du i et fellesskap som må utarbeide regler og retningslinjer for hvordan vi best kan fungere sammen.

Praktisk arbeid (1 t/u)

Vi setter av tid til å holde det ryddig og rent rundt oss. Du får tid til å rydde rommet, og vi setter av tid til å vaske og holde det rent på skolens område.