Undervisningen

Ei normal skoleuke er satt sammen av linjefag, fellesfag, valgfag og seminar.

I praksis betyr det at du naturlig nok har flest timer på linja di. Men i tillegg til linjetimer fyller vi opp timeplanen med andre fag:

Superflinke lærere, utrolig sosialt og svært lærerikt på utrolig mange måter.

- sitat fra tidligere elev, 15-16