Studieorientering på skolen!

I dag fikk vi besøk av en rekke ulike universiteter og høyskoler i landet. De kom for å fortelle om sine ulike studietilbud. Elevene fikk muligheter til å lytte og stille spørsmål...

For mange elever begynner 15. april å nærme seg med stormskritt! - Da må søknaden for opptak på universiteter og høyskoler være i boks.

I neste uke får vi besøk av en rekke mennesker med mange ulike jobber! - Da vil man få en bra mulighet til å stille relevante spørsmål til mennesker som faktisk jobber med det man kan tenke seg å utdanne seg til. - Slik at man får bekreftet eller avkreftet sine fremtidige tanker om utdanning. 

SISTE INNLEGG